subscribe: Posts | Comments

Links internationaal

Ars Aequi Juridische uitgeverij: http://uitgeverij.arsaequi.nl

Advocaten voor Advocaten / Lawyers for Lawyers (L4L): www.advocatenvooradvocaten.nl/cms

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders: www.kbvg.nl

Nederlands Mediation Instituut – NMI: www.nmi-mediation.nl

Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl?

Rechtbank Utrecht: www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/utrecht

Stichting Rechters voor Rechters: www.rechtersvoorrechters.nl/

Vereniging voor Arbeidsrecht: www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl