subscribe: Posts | Comments

Overzicht publicaties

Verkrijgbaar in de Juridische Bibliotheek Suriname РMr. K.C. Gon̤alves:

Rechtenstudenten betalen op vertoon van hun ADEK-studentenpas voor de publicaties aangeduid met:

* : SRD 35,=

** : SRD 65,=

Publicaties SJSSN

Prijs

Artikelsgewijs Commentaar bij de Bepalingen uit het Surinaams Wetboek van Koophandel betreffende de Naamloze Vennootschap*

SRD 60,=

 

Rechten van de Mens Verklaringen en Verdragen Inter-Amerikaans systeem Statuut en Prodedureregels*

SRD 60,=

Relevante Domeinwetgeving Geactualiseerd tot en met maart 2009

SRD 30,=

Memorie van Toelichting op het Wetboek van Strafvordering, bewerking van het oorspronkelijke ontwerp van de memorie van toelichting en de memorie van toelichting op na 01 januari 1979 in werking getreden wijzigingen**

SRD 95,=

Wetboek van Strafvordering, in werking getreden op 01 januari 1979 en bijgewerkt tot en met november 2009**

SRD 95,=

 

Het Surinaams Jeugdstraf(proces)recht in Kort Bestek

SRD 55,=

Het Hoger Beroep in Civiele Zaken

verkrijgbaar op aanvraag

Overige Publicaties

Prijs

Surinaams Juristen Blad

SRD 60,=

 


Yop Polls