subscribe: Posts | Comments

Onderwijsactiviteiten

SJSSN verzorgt kwalitatief hoogstaande cursussen voor praktijkjuristen. De cursussen komen tot stand in overleg met onze klanten, docenten en adviesraad. Onze opleidingsmanagers zijn allen jurist en weten precies waar het in uw vak om draait. Een cursus kan een zeer kleine cursus zijn om met een select aantal deelnemers de diepte in te gaan, of juist zeer breed, waarbij professionals vanuit verschillende hoeken elkaar treffen. Naar aanleiding van de evaluaties werken wij continu aan de verbetering van ons aanbod en service
Onze doelgroepen zijn:
 • Rechterlijke Macht
 • Ministerie van Justitie en Politie
 • Advocatuur
 • Notariaat
 • Banken
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Bedrijfsleven
 • Overige juridische instellingen
Het aanbod is gericht op het bevorderen van deskundigheid en het leveren van maatwerk. Waar wenselijk en uitvoerbaar worden onderwijsactiviteiten tegelijkertijd aan daarvoor in aanmerking komende beroepsgroepen aangeboden. Hiermee wil de SJSSN een gelijkmatige ontwikkeling van juristen bevorderen.

Lezingen en Presentaties

De SJSSN streeft ernaar op regelmatige basis lezingen en presentaties te organiseren die voor de verschillende beroepsgroepen toegankelijk zijn. Op deze wijze wil zij expertise die op dat moment aanwezig is voor een breder publiek toegankelijk maken en gedachtewisseling over diverse juridische onderwerpen stimuleren.

Deelnemersinformatie

 Ontvangst
Vanaf een half uur voorafgaand aan de aanvang van de cursus bent u van harte welkom. U kunt zich melden bij de servicemedewerker waar u de presentielijst tekent.
Voor uw vragen en/of opmerkingen tijdens de cursus kunt u zich wenden tot de servicemedewerkers.
Presentielijst en bewijs van deelname
Om u het bewijs van deelname uit te reiken, dient u op de cursusdag(en) bij aanvang de presentielijst te tekenen. Het is niet mogelijk u het volledig aantal dagdelen toe te kennen indien:
 • één of meer handtekeningen van u op de presentielijst ontbreken, zélfs indien naderhand blijkt dat u wel aanwezig bent geweest
 • u laat arriveert
 • Het bewijs van deelname ontvangt u uiterlijk drie weken na afloop van de cursus.

Confidentialiteit

SJSSN zal de gegevens waarvan zij kennis krijgt in het kader van hun dienstverlening als strikt vertrouwelijk behandelen, deze niet vrijgeven aan derden, noch in hun eigen voordeel aanwenden. Discretie is van grootste beland. Alles wat tijdens een onderwijsactiviteit wordt besproken blijft binnen de muren van het leslokaal.