subscribe: Posts | Comments

Lezing Moderne verdedigingsrechten

Reacties uitgeschakeld voor Lezing Moderne verdedigingsrechten
Lezing Moderne verdedigingsrechten

Met genoegen nodigt de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN) u uit voor de lezing:

“Moderne verdedigingsrechten”

In 2015 is het herziene Wetboek van Strafrecht door de Nationale Assemblee goedgekeurd. Met de aanname van het integraal herziene Wetboek van Strafrecht heeft Suriname zijn strafwetgeving aan hetgeen dat internationaal gebruik is, aangepast. Het Wetboek van Strafvordering wacht evenwel op een noodzakelijke aanpassing.

Zo is in het herziene Wetboek van Strafrecht er sprake van strafverzwaring, in die zin dat de maximale tijdelijke gevangenisstraf is verhoogd naar 50 jaar. In het nieuw Wetboek van Strafvordering zou echter ook de regeling voor de voorlopige hechtenis (art. 9 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten) moeten worden vernieuwd, alsmede de rechten voor de verdediging (art. 14 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten) moeten worden gemoderniseerd.

De lezing wordt verzorgd door prof. mr. Hans de Doelder. Prof. mr. H. de Doelder is rechter- plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. Daarnaast is hij ook plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Prof. mr. H. de Doelder is verbonden aan de Eramus School of Law aan de Eramus University Rotterdam afdeling Criminal Law alsmede aan de Universiteit van Curaçao en is gespecialiseerd in Strafrecht wetgeving, zowel materieel als formeel financieel-economische misdrijven, waaronder corruptie, witwassen en georganiseerde criminaliteit.

Prof. mr. Hans de Doelder zal tijdens de lezing ingaan op onder andere de rol van de raadsman voor en bij politieverhoor, voorlopige hechtenis en getuigen ter terechtzitting.  Ook zal de presentator ingaan op het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politie Rechten.

Datum:            Donderdag 17 augustus 2017

Locatie:           Opleidingszaal SJSSN

Tijd:                19:00 – 21:00 uur

Met het oog op het treffen van voorzieningen en om vast te stellen of er, mede vanwege het korte tijdsbestek, voldoende belangstelling is verzoeken wij u ons uiterlijk woensdag 16 augustus 2017 aan te geven of u de lezing zult bijwonen.

Aanmelden kan:

  • telefonisch op het nummer 47 95 29.

 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

 

Comments are closed.