subscribe: Posts | Comments

Onderwijs|Cursussen Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de jurist en Actualiteiten Erfrecht en Familievermogensrecht

Reacties uitgeschakeld voor Onderwijs|Cursussen Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de jurist en Actualiteiten Erfrecht en Familievermogensrecht
Onderwijs|Cursussen Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de jurist en Actualiteiten Erfrecht en Familievermogensrecht

“Cursussen Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de jurist en Actualiteiten Erfrecht en Familievermogensrecht”

Met genoegen berichten wij u dat bij voldoende belangstelling de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) op dinsdag 31 oktober en donderdag 02 november 2017 twee (2) cursussen zal verzorgen ten behoeve van juristen.
De cursussen zullen worden verzorgd door prof. dr. B.C.M. Waaijer. Prof. dr. B.C. M. Waaijer is hoogleraar Notarieel rechtaan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam.
Voor verdere informatie over de cursussen verwijzen wij u volledigheidshalve naar de uitnodigingsbrieven:
1. Uitnodigingsbrief Maatschappelijke verantwoordelijkheid
2.Uitnodigingsbrief Actualiteiten Erfrecht en Familievermogensrecht
Schrijft u zich uiterlijk op woensdag 19 juli 2017 in door middel van het deelnameformulier.

Comments are closed.