subscribe: Posts | Comments

Onderwijs|Cursus ICT en recht: Wet Elektronisch Handelsverkeer

Reacties uitgeschakeld voor Onderwijs|Cursus ICT en recht: Wet Elektronisch Handelsverkeer
Onderwijs|Cursus ICT en recht: Wet Elektronisch Handelsverkeer

‘ICT en recht: Wet Elektronisch Handelsverkeer’

De Wet Elektronisch Handelsverkeer is in de Nationale Assemblee al in commissieverband besproken en wordt medio april 2017 in openbare vergadering behandeld. Deze wet zal onder andere zakendoen op internet en elektronisch identificeren een juridische grondslag geven. De juridische impact van deze wet kan verstrekkend zijn en kennis van en inzicht in de bepalingen van deze wet zijn dan ook voor juristen van belang.

Met genoegen berichten wij u dat bij voldoende belangstelling de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) in de periode 12 t/m 16 juni 2017 de uit drie dagdelen bestaande cursus ‘ICT en recht: Wet Elektronisch Handelsverkeer’ zal verzorgen.

De cursus is bedoeld voor bedrijfsjuristen en het doel is: Kennisnemen van en inzicht krijgen in de (concept) wet Elektronisch Handelsverkeer en de juridische implicaties hiervan na goedkeuring.

De cursus zal worden verzorgd door mr. M. de Koning. Mr. De Koning is advocaat en partner bij het advocatenkantoor Kennedy van der Laan te Amsterdam in Nederland en zij heeft onder auspiciën van de SJSSN eerder diverse civielrechtelijke vakken en vakken op het gebied van ICT en recht in Suriname gedoceerd.

Voor verdere informatie over de cursus verwijzen wij u volledigheidshalve naar de uitnodigingsbrief.

Schrijft u zich uiterlijk op vrijdag 28 april 2017 in door middel van het deelnameformulier.

Comments are closed.